LISTA PRIVIND BUNURILE PRIMITE CU TITLU GRATUIT – 2019

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dambovita face cunoscut faptul că, în cursul anului 2019, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției de către funcționarii publici din cadrul acesteia.

 

LISTA PRIVIND BUNURILE PRIMITE CU TITLU GRATUIT – 2018

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dambovita face cunoscut faptul că, în cursul anului 2018, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției de către funcționarii publici din cadrul acesteia.

 

 

 

 

privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public