ACTE CONSTITUTIVE

  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi functionare al Agenţiei Nationale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificarile si completarile ulterioare

 

SISTEMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (actualizată până la data de 1 iulie 2016*)

 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale;

 Legea asistenţei sociale

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 privind formarea profesională a adulţilor